ocene Barok u Italiji III4f

Za one koji su izašli na prvi test. Sa,o da podsetim da će na ponovljenom testu biti i pitanje iz lekcije Barok u Flandriji i Holandiji.

5: Maja, Tamara, Jana, Mia, Nevena i Vasja (aah, napokon sam shvatila! Ovo je suviše prosto za tebe!!!)

5/4: Bojana, Anđela K

4/5 Isidora

2: Olga

1: Pavle, Anđela M, Ana B, Ana M,

Što se tiče Ane T, želela bih da proverim na sledećem času. Ana, pisala si toliko konfuzno da ne znam šta da mislim.

 

Advertisements

Ocene I4f

5: Isidora, Andrea, Ana

5/4: Jana T, Katarina

4: Mihajlo, Mila, Mili, Natalija, Lena

3: Dora, Lazar, Dušan, Vanja, Una

1: oni koji su odustali, u slučaju da se ne pojave na sledećem času (Matej, Maja, Marko, Ivan, Petar, Dejan)

Na sledećem času test rade oni koji još nisu radili (Mia, Sofija, Jana Ž, Anja, Marija M, Petra, Viktor, Marija O, , a mogu i svi koji nisu zadovoljni ocenom. U proceni zadovoljstva mislite o prethodnim ocenama, nema potrebe da popravljate neku četvorku ako su ostale ocene 5, već mogu da vam zaključim.

Mila, Marija M, Lazar i Andrea bi takođe trebalo da poprave prvu ocenu. Marija ne znam šta ćeš pre?!?

Ocene IV4f Umetnost prve polovine XX veka i zaključna za one koji imaju sve ocene

Maturanti, niste loše uradili, svaka čast!

5 su dobili: Vladana, Katarina, Marija B, Aleksandra, Natalija, Milica, Barbara, Maša (=Barbara), Lenka i Igor

5/4 Milena

4/5 Manuela

4: Anđela. Staša, Marija K, Đorđe G (bravo Đorđe!) i Đorđe Đ, Marko i Teodora

Nema nižih ocena osim Koste koji je predao prazan list, ali to ćemo da se pravimo da nije bilo ako dođe u utorak da nešto uradi…

Na sledećem času molim one koji nisu radili test da obavezno dođu (Jelena V, Mila, Jelena R, Simona, Boris i Kosta)  dok Đorđe G, Marko T treba da rade test iz postimpresionizma (Đorđe ima slabu a Marko nema  prvu ocenu u polugodištu)

Na osnovu dosad dobijenih ocena mogu da zaključim sledeće:

Maša: 4

Marija B: 5

Anđela: 4

Barbara: 5+

Katarina: 5

Lenka: 5

Milica: 5

Marija K: 5

Natalija: 5+

Igor: 5

Manuela: 5

Đorđe P: 4

Teodora P: 4

Vladana: 5+

Aleksandra: 5+

Viktor: 4