Rezultati naknadnih testova III godina Renesansa

Izvinjavam se što red objavljivanja rezultata nije po redu rada, već onako kako je meni odgovaralo da pregledam (prvo današnje, dok se sećam ko je šta radio…)

Barok sa lista: Vladana III4f, (36/55), 5

Visoka Renesansa:

III3 Dunja J (44/35) 5, Tamara (35/70) 5/4

III4f: osim Katarine, koja jeste naučila, ja bih se na vašem mestu stidela….Ovo su objektivno sve trojke.

5 su dobili Katarina

5/4 Manuela

4/5 Maša – očekujem kompletnu svesku u petak

4: Đorđe P (eto Đorđe! inače imaš isti broj bodova kao i Teodore, jedan manje od Viktora, pa ti vidi…)Teodora P, Teodora D, Viktor,  Jelena R,

4/3 Anđela

1 Kosta

III4i Najdan: 2

nastavak (umetnost Baroka) sledi…