Srpska srednjevekovna arhitektura: srpsko-vizantijska i moravska stilska grupa

Srpsko-vizantijska stilska grupa samo do slajda 25 pitam, ostatak je za vašu informaciju, ako vas zanima 🙂 Moravska stilska grupa međutim do slajda 41, i kao i rašku, pitam i prepoznavanje. Nemojte se opterećivati imenom hrama, pamtite kompleks i ktitora (sem u slučaju Studenice gde smo videli dve različite crkve, Bogorodičinu u okviru raške stilske grupe i mala Kraljeva crkva u okviru srpsko-vizantijske)

Očekujem da je raška stilska grupa usvojena i i dalje u sečanju. Za one učenike koji nisu radili test posebno Raška stilska grupa, morate naći i te tri prezentacije u prethodnom postu.

2-6-5 Srpsko-vizantijski ili vardarski stil – Srpska srednjevekovna umetnost XIV veka

2-6-6 Moravska stilska grupa

Advertisements

Srpska srednjovekovna umetnost: Raška stilska grupa

Dragi drugaci, evo prezentacija. Poslednju lekciju još nisam ispredavala, ali ne bi bilo loše da već sada pređete prve dve…

Od vas ću na testu očekivati:

– da prepoznajete ovde pomenute hramove Raške stilske grupe kada ih vidite na fotografiji (i da znate ktitora svakog hrama);

-da ste usvojili terminologiju vezanu za delove hrama te da umete da opišete plan osnove kada ga vidite.

-da znate karakteristike slikarstva ovog perioda

Prva prezentacija vam daje karakteristike i deo terminologije, druga primere (i još par termina) a treća hramove koji su po nečem izuzetak. I to po čemu je koji izuzetak takođe treba znati. Ostali detalji su tu da biste se podsetili istorijskog konteksta, ili „virtuelno obišli“ hram.

2-6-1 Nastanak raške stilska grupe

2-6-2 Raška stilska grupa – Žiča Mileševa Morača

2-6-3 Raška stilska grupa – Sopoćani Gradac Arilje

Art byzantin

2-4-1 L_art Byzantin Introduction Périodes et architecture du premier Age d’or

2-4-2 L_art Byzantin Les mosaiques San Vitale Premier Age d’or

2-4-3 L’art Byzantin Iconoclasme et Renouveau

2-4-4 L’art Byzantin L’architecture du second âge d’or

2-4-5 L’art Byzantin – un dernier renouveau

Sistematizacija se kod vas nalazi na kraju poslednje lekcije (2-4-5 Un dernier…). Izvinite na kasnom postu, pretpostavljam da ste već počeli da učite iz prošlogodišnjih prezentacija kao što smo rekli, nema puno razlike,,,

Hrišćanska ikonografija

U prezentaciji ćete naći uvod i ilustracije, same biblijske priče su u tekstu. Pročitajte onoliko detaljno koliko vas zanima, ja bih volela da ipak kao minimum pročitate o Ciklusu velikih praznika i Ciklusu stradanja Hristovih.

2-5-1-uvod-u-hriscansku-ikonografiju

2-5-2-ikonografija-tekst

II3, za sledeći čas: inscenacija prema dobijenom listiću ili po izboru, u učionici.