II4f rezultati ponovljenog testa srpska srednjovekovna umetnost

Zbirni test:

5: Isidora L i Ana T

4 Anđela M

4/3 Iva

3: Kana i Una

2: Vasja

1: Ana M: Ana možeš da radiš ponovo sutra, a onda vizantijsku sledeće nedelje (ili ako si spremala vizantijsku bolje, radićeš vizantijsku, nemaš tu ocenu)

Samo srp-viz i moravska:

5: Maja, Olga, Isidora D, Ines, Mia, Jana D. Bravo devojke!

5/4 Bojana

4 Anđela K

Ko je sa ovim završio ja mu čestitam, ko želi da proba da popravi ocenu može da radi ponovo sutra sa onima koji nisu radili.

rezultati testa II3

test ste kao i obično uradili kao odeljenje dobro, sa velikim brojem visokih ocena. Na zbirnom međutim postoji nekoliko trojki, pa  shodno drugim ocenama i željama planirajte…

Rezultati na drugom testu (srpsko vizantijska i moravska):

5 su dobili: Ivana B, Sara Z, Ana V, Filip V, Stefan S, Anđela P, Milica T, Lana B, Mia B , Natalija Ž i Jovan P

5/4 Filip G

4/5 Milica D

4 Katarina M

4/3 Luka L

Rezultati na zbirnom tesu:

5: Nevena N, Natalija T, Ivona R, Lara B, Ana J, Jovana I i Slobodanka

5/4 Biserka

4 Nikita, Luka Z

3: Aleksa P, Andrijana P, Đorđe M i Mina S

II3 i II4f rezultati polu-testa srpska srednjovekovna umetnost – raška stilska grupa

Napomena za sve: ako niste zadovoljni svojom ocenom možete iscela raditi test sa onim učenicima koji uopšte i nisu radili ovaj polu-test..

II4f:

5: Isidora D, Nevena N, Maja V, Mia M, Marija C i Ines. Bravo!

dve 4 su ustvari 4/3: Anđela K i Bojana K

3: Ana T i Ana B

2 Olga

a nedovoljno za 2 Anđela M i Filip

II3

5: Filip G, Anđela P, Sara Z, Katarina M, Stefan, Milica T, Lana B, Ivana B, Mia B, Milica D, Bojana B, Ana V, Luka L i Natalija Ž. Bravo!

4: Filip V i Jovan P

3 Lara B

2: Andrijana

 

Srpska srednjevekovna arhitektura: srpsko-vizantijska i moravska stilska grupa

Srpsko-vizantijska stilska grupa samo do slajda 25 pitam, ostatak je za vašu informaciju, ako vas zanima 🙂 Moravska stilska grupa međutim do slajda 41, i kao i rašku, pitam i prepoznavanje. Nemojte se opterećivati imenom hrama, pamtite kompleks i ktitora (sem u slučaju Studenice gde smo videli dve različite crkve, Bogorodičinu u okviru raške stilske grupe i mala Kraljeva crkva u okviru srpsko-vizantijske)

Očekujem da je raška stilska grupa usvojena i i dalje u sečanju. Za one učenike koji nisu radili test posebno Raška stilska grupa, morate naći i te tri prezentacije u prethodnom postu.

2-6-5 Srpsko-vizantijski ili vardarski stil – Srpska srednjevekovna umetnost XIV veka

2-6-6 Moravska stilska grupa