Rezultati naknadnih testova III godina Renesansa

Izvinjavam se što red objavljivanja rezultata nije po redu rada, već onako kako je meni odgovaralo da pregledam (prvo današnje, dok se sećam ko je šta radio…)

Barok sa lista: Vladana III4f, (36/55), 5

Visoka Renesansa:

III3 Dunja J (44/35) 5, Tamara (35/70) 5/4

III4f: osim Katarine, koja jeste naučila, ja bih se na vašem mestu stidela….Ovo su objektivno sve trojke.

5 su dobili Katarina

5/4 Manuela

4/5 Maša – očekujem kompletnu svesku u petak

4: Đorđe P (eto Đorđe! inače imaš isti broj bodova kao i Teodore, jedan manje od Viktora, pa ti vidi…)Teodora P, Teodora D, Viktor,  Jelena R,

4/3 Anđela

1 Kosta

III4i Najdan: 2

nastavak (umetnost Baroka) sledi…

I9 rezultati drugog testa Umetnost antičke Grčke i planovi za sutra

za one koji su radili u prošli petak.

5: Aleksa, Ivan i Lola

5/4 Ivana

4/5 Marija

Bravo!

Sutra očekujem obavezno na prvom testu (uvod u antičku grčku umetnost) Katarinu Đ i Juliju Lolu:

takođe računam da rade i Ivana i Milica R koje su na toj oblasti dobile 2.

Dogovorili smo se da radi i Dušan ukoliko želi zaključno 5.

Drugu ocenu nemaju Milica R i Maša, i njih obavezno očekujem sutra.