Ocene IV1 i IVi i obaveštenje

Neocenjene molim da svi dođu da to završimo u utorak a ne na poslednjem času. Za one koji su ocenjeni, držim završno predavanje o umetnosti druge polovine XX veka, dođite da lepo dovedemo do današnjih dana ovaj veliki pregled…

Za one koji su radili test prošle nedelje, ovo su ocene:

IV1

5: Sanja D i Lena L,

5/4 Brankica

4/5 Dimitrije – Dimitrije, pošto to znači da ti nedostaje 1 poen za 5, a prva dva pitaja su na nivou 5 ali si propustio treće, za 5 molim te spremi mini prezentaciju na temu umetnosti dade ili nadrealizma i pošalji mi na mmunisic@ gmail.com do sutra po mogućnosti ili do kraja nedelje.

4: Milan

2/3 Teodora G

2 Ana V

i 1 Radomir

Sofija je na testu za prvu ocenu u drugom polugodištu dobila 5.

IVi

5: Mila, Jana P i Miloš

4 Jana N i Jelena M

3 Irina i Stefan

2 Marco

dok je Julijana na testu za prvu ocenu dobila 5.

 

 

 

 

Sculpture antique grècque

Mes chers bilingues, voici les présentations.

Lisez attentivement, prennez les notes dans vos cahiers, cherchez les mot inconnus dans un dictionnaire.  Vous avez l’essentiel dégagé à la fin de chaque présentation, mais veiller lire toute la présentation pour bien comprendre le raisonnement. Il faut aussi réviser la sculpture de la première partie du Vème siècle et l’appellation des parties du temple.

Vous avez la grande systèmatisation à la fin de la sculpture hellénistique et l’exemple des questions à la fin de la sculpture du IVème siècle avant J.C.

Bonne chance!

1-6-6 blog La sculpture grecque du preclassique au classique

1-6-7 La sculpture grecque du IVème siècle classique tardif ou préhellénistique

1-6-8 Sculpture hellénistique

II3 i II4f rezultati polu-testa srpska srednjovekovna umetnost – raška stilska grupa

Napomena za sve: ako niste zadovoljni svojom ocenom možete iscela raditi test sa onim učenicima koji uopšte i nisu radili ovaj polu-test..

II4f:

5: Isidora D, Nevena N, Maja V, Mia M, Marija C i Ines. Bravo!

dve 4 su ustvari 4/3: Anđela K i Bojana K

3: Ana T i Ana B

2 Olga

a nedovoljno za 2 Anđela M i Filip

II3

5: Filip G, Anđela P, Sara Z, Katarina M, Stefan, Milica T, Lana B, Ivana B, Mia B, Milica D, Bojana B, Ana V, Luka L i Natalija Ž. Bravo!

4: Filip V i Jovan P

3 Lara B

2: Andrijana

 

Srpska srednjevekovna arhitektura: srpsko-vizantijska i moravska stilska grupa

Srpsko-vizantijska stilska grupa samo do slajda 25 pitam, ostatak je za vašu informaciju, ako vas zanima 🙂 Moravska stilska grupa međutim do slajda 41, i kao i rašku, pitam i prepoznavanje. Nemojte se opterećivati imenom hrama, pamtite kompleks i ktitora (sem u slučaju Studenice gde smo videli dve različite crkve, Bogorodičinu u okviru raške stilske grupe i mala Kraljeva crkva u okviru srpsko-vizantijske)

Očekujem da je raška stilska grupa usvojena i i dalje u sečanju. Za one učenike koji nisu radili test posebno Raška stilska grupa, morate naći i te tri prezentacije u prethodnom postu.

2-6-5 Srpsko-vizantijski ili vardarski stil – Srpska srednjevekovna umetnost XIV veka

2-6-6 Moravska stilska grupa

Antička grčka skulptura, od predklasične do helenističke

Za drugu ocenu. Skulpturu prve polovine V veka p.n.e. ste već učili za prošlu ocenu, ovo je podsećanje, a tri nove lekcije su 1-6-6, 1-6-7 i 1-6-8. na kraju poslednje je sistematizacija za celu oblast. i podsećanje terminologije vezane za grčki hram.

1-6-4 Grčka skulptura od arhajske do predklasične

1-6-6 Grčka skulptura od strogog stila do klasične

1-6-7 Skulptura IV veka pne

1-6-8 Helenistička skulptura

IV f Ocene sa testa, zaključna zasad i sugestije ako niste zadovoljni

5 su dobili Lazar, Aleksandra T i Ljubica

4 su dobili: Andrija, Petar i Katarina

3: Aleksa

1 Marko O

što vam čini zaključno zasad:

Petar 4

Lazar 5

Zoja 5

Katarina 4

Andrija 4

Ljubica 5

Marko O 1 (dakle ili radiš ponovo pošto si NEŠTO naučio, ili razredni ispit)

Aleksa 3

Aleksandra 5

Ko nije zadovoljan može da radi ponovo test ili da napravi prezentaciju nekog od pravaca posle 1945.

ja bih sugerisala Petru neku arhitekturu, naprimer Bauhaus ili Korbizjea

Andrija, Aleksa, Katarina, ne znam šta vi želite da studirate da vam sugerišem nešto s tim u vezi. Da kažem ovako: Andrija konceptualna umetnost ili minimalna umetnost, Aleksa fluksus ili neodadaizam (izaberi) Katarina performans ili body art? 5-min prezentacije, da mi pošaljete do sledećeg ponedeljka.

Na sledećem času predajem, i gledamo prezentacije onih koji su ih uradili, a čas posle test za neocenjene.