1-6 La sculpture grecque classique et hellénistique

1-6-6 La sculpture grecque du preclassique au classique

1-6-7 La sculpture grecque du IVème siècle classique tardif ou préhellénistique

1-6-8 Sculpture hellénistique

Advertisements

2-5 Srpska srednjovekovna umetnost

2-5-1 Nastanak raške stilska grupe

2-5-2 Raška stilska grupa – Žiča Mileševa Morača

2-5-3 Raška stilska grupa – Sopoćani Gradac Arilje

2-6-5 Srpsko-vizantijski ili vardarski stil – Srpska srednjevekovna umetnost XIV veka  Učite do slajda 27, ali pročitajte bar jednom do kraja. Najpoznatiji spomenici ove stilske grupe koje mi baštinimo su kompleksni primeri, ja bih volela vaše kulture i nacionalne svesti radi da pročitate prezentaciju do kraja (a i pomoći će oko istorije) iako ja pitam samo Gračanicu kao najpoznatiji primer, i malu Kraljevu crkvu u Studenici. (pošto ste je videli prilikom ekskurzije) kao netipičan (fasade jednobojna, malterisana, da bi se uklopila u ostatak kompleksa, u raškom stilu).

2-6-6 Moravska stilska grupa učite do slajda 41, i ponovo pitam prepoznavanje i ktitore (Lazarica, Ravanica, Manasija, Kalenić), kao i pogućnost uviđanja tipičnih i netipičnih karakteristika pojedinih spomenika (Manasija).Istorija za istoriju.

1-5 L’art grec – Introduction

Za test ne morate da spremate 1-5-1, to je informativna prezentacija, ali zato svi morate znati oblik i nazive delova grčkog hrama, razliku među stilovima (dorski, jonski, korintski). Skulptura: karakteristike grčke arhajske skulpture (Kurosi i Kore) u poređenju sa egipatskom (šta je slično, šta je različito), i njavažnije, da razumete šta se to dešava što definiše prelaz iz arhajskog na predklasični period (strogi stil) u skulpturi (pojam Contrapposto!) i arhitektonskoj skulpturi. Test 30.III.

1-5-1 Introduction à l’art grec L_Art Égéen

1-5-2 Art grec Architecture, Plan et style du temple grec

1-5-3 La sculpture grecque archaïque

1-5-4 La sculpture grecque de l’Archaïque au préclassique